שנת המס 2023 נפתחה ואנחנו מזמינים אתכם לוובינר הפקת דו"ח במערכת אלפי
יום שני 15/04 בשעה 20:30

החזקה בחברה פרטית

תוכן עניינים

שלב 1 - בחירת החזקה בחברה פרטית

במסך בחירת ההכנסות, נסמן את 'החזקה בחברה פרטית' 

החזקה בחברה פרטית

שלב 2 - הפקת מסמכים

תחילהנפיק את המסמך הבא: 

אישור על ניכוי מס במקור מדיבידנד –יש לבקש מהחברה אישור מס על הניכוי מס במקור בישראל, ואם רלוונטי גם אישור מס על ניכוי במקור בחו"ל.

שלב 3 - הוספת חברה

בשלב זו נוכל להוסיף את החברות הפרטיות שלנו בלחיצה על סמן הפלוס. 

שלב 4 - פרטי החברה

מערכת אלפי תשאל שאלות נוספות על החברה הפרטית שלנו.

"בעל שליטה" או "בעל מניות מהותי" – מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר-בני-אדם.

"חברת מעטים" – חברה שהיא בשליטתם של חמישה בני אדם לכל היותר ואינה חברה ציבורית
סעיף 62א – מתייחס להכנסות חברת המעטים נובעות מפעילות של יחיד שהוא בעל מניות מהותי.

שלב 5 - קבלת דיבידנד

במידה וסימנו 'כן' על השאלה האם קיבלתם דיבידנד מהחברה בשנת המס הרלוונטית, תפתח תיבה נוספת עם מקום להעלאת 'טופס אישור על ניכוי מס במקור מדיבידנד' ושאלות נוספות.

שלב 6 - מכירת מניות

במידה וסימנו 'כן' על השאלה האם מכרנו מניות, מערכת אלפי תשאל שאלות נוספות על המכירה ובמידת הצורך תבקש העלאת קובץ 'אישור ניקוי מס במקור'.

פשוט, נכון?

תוכן עניינים

דילוג לתוכן