שנת המס 2023 נפתחה ואנחנו מזמינים אתכם לוובינר הפקת דו"ח במערכת אלפי
יום שני 15/04 בשעה 20:30

חייל/ת משוחרר/ת או שירות לאומי

חייל/ת משוחרר/ת משירות צבאי או מסיימ/ת שירות לאומי זכאי/ת לנקודות זיכוי במס. 

חודש מרגע הסיים /שחרור זכאי/ת האזרח לקבל הקלות למשך 36 החודשים הבאים. 

תוכן עניינים

שלב 1 - בחירת חייל/ת משוחרר/ת או שירות לאומי

במסך בחירת זיכויים נסמן את 'חייל/ת משוחרר/ת או שירות לאומי' 

חייל משוחרר או שירות לאומי

שלב 2 - הפקת מסמכים

תעודת שחרור/ תעודת אישור שירות לאומיעל מנת לקבל את נקודות הזיכוי המגיעות לכם כחיילים משוחררים או מסיימי שירות לאומייש לצרף תעודת שחרור. 

ניתן להפיק את המסמך דרך אתר האישורים של צה"ל ודרך אתר שירות לאומי:

שלב 3 - מילוי פרטים וטעינת טופס שחרור/סיום

נטעין טופס שחרור מצה"ל או סיום שירות לאומי 

שלב 3חייל משוחרר

פשוט, נכון?

תוכן עניינים

דילוג לתוכן