שנת המס 2023 נפתחה ואנחנו מזמינים אתכם לוובינר הפקת דו"ח במערכת אלפי
יום שני 15/04 בשעה 20:30

הקמת עסק במערכת אלפי

עצמאי

עצמאי, הוא אדם שהכנסותיו מגיעות מפעילות עסקית עצמאית שלו ולא כשכיר המועסק במקום עבודה. בניגוד לשכיר המקבל משכורת קבועה ממעסיקו, העצמאי מנהל לבד את עיסוקו או פועל בדרך של התאגדות משפטית (כמו לדוגמת שותפות).

במדינת ישראל, חוקי מס ההכנסה מחייבים אדם עצמאי להגיש דו"ח שנתי לצרכי מס.
לאחר שכלול ההוצאות וההכנסות של אותו עצמאי המדינה תקבע אם עליו לשלם מס או להזדכות על מס.

תוכן עניינים

שלב 1 - בחירה בעצמאי

במסך בחירת ההכנסות, נסמן את 'עצמאי' (בנוסף להכנסות אחרות אם יש).

שלב 2 - הפקת מסמכים

דו"ח רווח והפסד – הוא דו"ח חשבונאי שמציג את תוצאות פעילות העסק לפרק זמן נתון. הדו"ח בנוי מהכנסות והוצאות. את ההכנסות וההוצאות ניתן לפרק לתתי סעיפים בהתאם לפעילות העסק. 

במידה ובשנים קודמות היה לעסק רכוש קבוע, יש להצטייד בטופס פחת שאותו נבקש מהרו"ח שטיפל בדוח המס של השנה הקודמת, לאחר השנה הראשונה אלפי תשמור את כל הנתונים שהוזנו לשנים העוקבות.

שלב 3 - הקמת העסקים

על מנת להקים עסק חדש לחצו על כפתור ה "+", ומלאו את הנתונים על העסק.
לאחר ההקמה הראשונית, העסק ישמר לשנים הבאות ולא נצטרך לעדכן מחדש.

שלב 4 - מידע על העסק בשנת המס

אלפי תציג מספר שאלות המתייחסות לפעילות העסק בשנת המס הרלוונטית.
תשובות לשאלות אלו יעזורו לדייק את התהליך, ולהתאים לנו את המשך השאלון.

בכל שורה נמצא אייקון של סימן שאלה – תוכלו לעמוד עליו עם העכבר לקבלת הסבר קצר לכל סעיף.

פשוט, נכון?

תוכן עניינים

דילוג לתוכן